Prace przy kościele – 2016/2017

naprawa wieży i dachu w 2017

kwiecień 2017 – sadzenie drzewek

lipiec 2016

prace 28.06 i 29.06

czerwiec 2016

maj 2016 – budujemy wjazd do kościoła

oczywiście fotograf także uczestniczy w pracach 🙂