START

od 3 maja 2016r. odnotowaliśmy 25 150 wizyt na naszej stronie

Dzień dobry,

cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę, która po kilkumiesięcznych modyfikacjach w końcu uzyskała właściwy kształt i treść.  więcej AKTUALNOŚCI

***********

1.12.2017

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE FOTOWOLTAIKI


Mieszkańcy gminy Lubin mogą już od dzisiaj skorzystać z bezzwrotnych dotacji  na montaż  instalacji fotowoltaicznych. Dziś opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków.

Wszystko na ten temat można znaleźć klikając na poniższy link

http://www.ug.lubin.pl/fotowoltaika-ogloszenie-o-naborze-wnioskow/

***********

1.12.2017

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE FOTOWOLTAIKI


Mieszkańcy gminy Lubin mogą już od dzisiaj skorzystać z bezzwrotnych dotacji  na montaż  instalacji fotowoltaicznych. Dziś opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków.

Wszystko na ten temat można znaleźć klikając na poniższy link

http://www.ug.lubin.pl/fotowoltaika-ogloszenie-o-naborze-wnioskow/

***********

14.11.2017

PANORAMA PIESZKOWA


Przy okazji naprawy wieży kościelnej udało się zrobić kilka zdjęć naszego Pieszkowa

***********

12.11.2017

NAPRAWA WIEŻY KOŚCIELNEJ I DACHU


W mijającym tygodniu naprawy doczekały się wieża kościelna i elementy dachu, które uległy uszkodzeniu podczas październikowych orkanów przechodzących przez Pieszków. Do naprawy konieczne było kupienie nowej blachy miedzianej, ponieważ elementy, które zostały zerwane
z wieży nie znalazły się. Prace przy naprawie wykonali Jurek i Arkadiusz Tereba.

***********

10.11.2017

JUŻ WKRÓTCE RUSZY DOFINANSOWANIE DO FOTOWOLTAIKI


Gmina Lubin jest beneficjentem projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.
Mieszkańcy będą mogli skorzystać  z bezzwrotnych dotacji  na montaż  instalacji fotowoltaicznych.
Gmina Lubin otrzymała na granty ok. 1,2 mln i kwota ta posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji. Beneficjentami projektu mogą być właściciele domków jednorodzinnych z terenu naszej gminy, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

W listopadzie 2017 roku planowane jest uruchomienie konkursu z naborem wniosków o grant. W tym czasie dla zainteresowanych mieszkańców udostępniony jest Punkt Informacyjny zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Lubinie, w którym udzielane będą wszelkie informacje na temat projektu. Obsługą punktu zajmują się pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, urzędujący w pokoju nr 9, ul. Władysława Łokietka 6a lub pod numerem telefonu: 76/ 84- 03-128

Wszystkie szczegóły dotyczące tego kto może starać się o grant, jakie wymogi musi spełniać dom jednorodzinny i jakie projekty  będą premiowane, można znaleźć w załączonym poniżej dokumencie.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

źródło ug.lubin

***********

27.10.2017

MOŻE W KOŃCU BĘDZIE GAZ W PIESZKOWIE


Gmina Lubin podpisała z PGNiG porozumienie o współpracy w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Przełożyć się to może na szybką gazyfikacje 15 miejscowości Gminy Lubin, do których gazociąg jeszcze nie dociera.

Gazu wciąż nie ma 15 miejscowości i to się musi zmienić. Namawiam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków, ponieważ otrzymaliśmy deklaracje, że im więcej chętnych, tym większe szanse na szybkie poprowadzenie gazu do danej miejscowości – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Gmina wspólnie z PGNiG prowadzić będą działania informacyjno-reklamowe i edukacyjne, zachęcające mieszkańców i przedsiębiorców do wymiany pieców. Gazowa spółka zapewni osobom zainteresowanym kompleksowe wsparcie merytoryczne i doradcze, pomoc
w wypełnianiu dokumentów oraz ułatwi kontakt i współpracę z jej partnerem technicznym na preferencyjnych warunkach.

W najbliższym czasie postaramy się dowiedzieć w Urzędzie Gminy coś więcej na ten temat
i napiszemy to na naszej stronie.

źródło ug.lubin

***********

26.10.2017

SYSTEM OSTRZEGANIA DLA PIESZKOWA


System powiadamiania i ostrzegania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS rozbudowany został o wszystkie sołectwa Gminy Lubin. Oznacza to, że informacje przeznaczone dla danej miejscowości, otrzymywać będą tylko jej mieszkańcy, którzy zadeklarują taką wolę.

Służy do tego aplikacja BLISKO, dzięki której znaczenie poszerza się zakres przesyłanych informacji, oraz pozwala kierować informację przeznaczone tylko dla danej grupy odbiorców np. terminy zebrań wiejskich, awarie, przerwy w dostawie wody itp.

Przypominamy że dla mieszkańców system powiadamiania jest bezpłatny. Informacje można otrzymywać na dwa sposoby: instalując aplikację BLISKO lub odbierając wiadomość SMS.

WYBIERZ SPOSÓB REJESTRACJI DO SYSTEMU POWIADAMIANIA I OSTRZEGANIA

źródło ug.lubin

***********

23.10.2017

WIATRAK ZDZISŁAWA WYRĘBSKIEGO


Nie trzeba było długo czekać na nowy projekt Zdzisława Wyrębskiego. Po kontrabasie-barku przyszedł czas na wiatrak.

Więcej zdjęć w zakładce –HOBBY i PASJE NASZYCH MIESZKAŃCÓW

***********

18.10.2017

SPRZĄTAMY NASZĄ GMINĘ


Dziewiętnastu mieszkańców Pieszkowa w sobotę 14.10.2017 rozpoczęło akcję CZYSTY PIESZKÓW W NASZYCH RĘKACH w ramach akcji ekologicznej SPRZĄTAMY NASZĄ GMINĘ. Po podzieleniu się na grupy część poszła w stronę Niemstowa, część w stronę Gorzelina,
a pozostali sprzątali plac zabaw.
Po uprzątnięciu wyznaczonych przez siebie terenów uczestnicy akcji skierowali się w stronę Osieka i w kierunku na Raszową, oczyszczając biegnące wzdłuż drogi rowy. O ile w samym Pieszkowie ilość zebranych śmieci była niewielka, to już przy drogach dojazdowych z Lubina
i Gorzelina ilością zebranych nieczystości można było by obdzielić kilka takich akcji.
A pamiętacie taki duży czarny worek leżący (no własnie sam nie wiem ile lat. 5, a może więcej) w lesie między Osiekiem, a Pieszkowem po prawej stronie ? Jego też w końcu zabraliśmy
z tego miejsca. Okazało sie, że cały wypchany był odpadkami styropianu z budowy

***********

16.10.2017

REMONT W KOŚCIELE TRWA – aktualizacja


Zostałem poinformowany przez osoby, które sprzątały kościół, że zapomniałem
w podziękowaniach od księdza proboszcza umieścić jeszcze jednej osoby. W tym miejscu naprawiam to niedopatrzenie i dopisuję Barbarę Pater. Przepraszam za przeoczenie. Natomiast osobom, które zwróciły mi na to uwagę dziękuję.

Zakończył się kolejny etap remontu kościoła. W pierwszej kolejności do renowacji zostały zabrane wszystkie drzwi wejściowe (4 szt.), a wejścia zabezpieczone zostały przez wiernych. Następnie przyszedł czas na oczyszczanie z rdzy krat w oknach, następnie ich pomalowanie,
a także wymianę małych i dużych okien.
Po wymontowaniu starych okien i wstawieniu nowych mieszkańcy zajęli się uprzątnięciem kościoła. A naprawdę było co robić.

W tym miejscu ksiądz proboszcz chciał bardzo podziękować następującym osobom:

Józefowi Kołcz

Danucie Przybył

Jadwidze Przybył

Irenie Rembisz

Agnieszce Windysz

Leokadii Gimel

Jolancie Tomczak

Stanisławowi Pachowicz

Leszkowi Tereba

Renacie Jędrak

Jolancie Treli

Kamili Jarzębowskiej

Paulinie Dokli

Agnieszce Przybył

Annie Bidzińskiej

Marcie Rościńskiej

Anecie Tereba wraz z synem

Roksanie Jelińskiej

Tomkowi Amanowiczowi

Barbarze Pater

***********

13.10.2017

NIE ZAPOMNIJ ZGŁOSIĆ ODBIORU ODPADÓW !!!


Już nie wyznaczonym miejscu, ale przy własnej posesji można będzie zostawić odpady wielkogabarytowe, które zabiorą gminne służby porządkowe.

w Pieszkowie odbiór odpadów wielkogabarytowych 25.10.2017 (środa)

Wielkogabaryty i zużyty sprzęt AGD i RTV odebrane zostaną sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do Urzędu Gminy w Lubinie. Zgłoszenia należy dokonać do 7 dni przed terminem odbioru odpadów, telefonicznie (76 84 03 126), pisemnie (Urząd Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 6, 59-300 Lubin) lub u sołtysa miejscowości.

Odpady, które mogą zostać oddane w ramach prowadzonej zbiórki:

• wszystkie przedmioty zawierające elementy elektryczne i elektroniczne, pochodzące z gospodarstw domowych,

• stoły, szafy, krzesła, sofy,

• dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

• wanny, drzwi, umywalki itp.

Odpady, których nie można oddać w ramach prowadzonej zbiórki:

• odpady remontowo-budowlane,

• opony, części samochodowe,

• odpady zielone, np. gałęzie, trawa w workach, w systemie workowym (papier, szkło, plastik, odpady biodergadowalne),

• odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej.

źródło ug.lubin

***********

11.10.2017

SPOTKANIE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA w PIESZKOWIE


Na zebraniu z mieszkańcami Pieszkowa obecni byli naczelnik Wydziału Prewencji Piotr Dwojak, kierownik II Rewiru Dzielnicowych Piotr Smolarek, oraz nasz dzielnicowy Konrad Szewczyk. Zebranie miało związek z atakami psa jednego z mieszkańców na psy sąsiadów.
Zgodnie z faktami przytoczonymi przez naczelnika wydziału Komendy Powiatowej Policji
w Lubinie pies rasy amstaf zagryzł dwa psy należące do sąsiadów, przy czym podkreślone było, że jeden z psów został zagryziony, gdyż wszedł na posesję, której pilnuje amstaf . Podczas zebrania jedna z mieszkanek zgłosiła pogryzienie swojego zwierzęcia przez tego samego psa. Właściciel winnego czworonoga odpierał zarzuty sąsiadów tłumacząc się tym,
iż to właśnie oni nie pilnują swoich psów i przez to ich zwierzęta wchodzą na teren, na który nie powinny wchodzić. Oświadczył także, że jego pies jest cały czas na uwięzi i nie biega swobodnie tak jak niektórzy sugerują. Nie zaprzeczał, że raz zdarzyło się, że pies się zerwał. Poszkodowani przez amstafa sąsiedzi stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem, które zapewniło by bezpieczeństwo dla innych zwierząt oraz ludzi mieszkających w pobliżu będzie wybudowanie przez właściciela kojca dla psa. Policjanci poinformowali mieszkańców,
że wydział śledczy KPP w Lubinie będzie prowadził śledztwo w sprawie, zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń.

„Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Powiadomiony został także lekarz weterynarii, który będzie sprawdzał czy pies zdradza objawy psa agresywnego. Jeżeli potwierdzi się, ze pies jest agresywny to weterynarz ma prawo odebrać go jego właścicielowi. Właściciele psów zaatakowanych przez amstafa zostali wielokrotnie poinformowani, że także oni ponoszą odpowiedzialność, gdyż nie dopełnili obowiązku upilnowania psa na swojej posesji.

Zebrani w świetlicy mieszkańcy dowiedzieli się, że w przypadku napotkania psa biegającego poza posesją to w pierwszej kolejności powinniśmy zadzwonić pod nr alarmowy 997 i to zgłosić. W miarę możliwości w to miejsce zostanie wysłany patrol policji, który będzie starał się zidentyfikować właściciela czworonoga. W przypadku ustalenie właściciela może on zostać ukarany mandatem karnym. Jeżeli sprawa będzie się powtarzać to policja kieruje sprawę do sądu. W przypadku kiedy właściciel psa nie zostanie ustalony, pies zostaje zgłoszony do odłowienia i przekazania do schroniska.

Jednocześnie w tym miejscu trzeba nadmienić, że policja juz po pierwszym ukaraniu właścicela, który nie upilnuje swojego psa może skierować sprawe do sądu.

Wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 22 stycznia 2015 r., sygn. akt III W 228/14

Zgodnie z obietnicą po zakończeniu tematu z psem mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi na temat bezpieczeństwa . Poruszony został temat powyrywanych znaków przy drodze, które do dzisiaj leżą na parkingu przed świetlicą. Zgłoszono za szybką jazdę główną drogą Pieszków-Raszowa. Pan naczelnik z KPP zapewnił, że sprawa ta zostanie przekazana do Wydziału Ruchu Drogowego i zapewne w najbliższym czasie możemy się spodziewać patroli drogówki.
Nie zabrakło także tematu palenia śmieci w piecach. O takim fakcie, także powinniśmy informować policję. W pierwszej kolejności dzielnicowego.

***********

03.10.2017

WÓJT Z WIZYTĄ u PANA STANISŁAWA BURZYŃSKIEGO


Dostojnego Jubilata w dniu 90. urodzin odwiedził wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan
z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności. Były kwiaty, upominki i tort oraz ciepła, rodzinna atmosfera, która z pewnością jest jednym z najlepszych lekarstw na doskonałą formę w jesieni życia.

źródło: ug.lubin.pl

 szczegóły wizyty TUTAJ

***********

02.10.2017

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2018 PODZIELONY


W dniu 26.09.2017 odbyło się zebranie Sołectwa Pieszków dotyczące podziału funduszu
na rok 2018.

Więcej szczegółów TUTAJ

***********

25.09.2017

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW


Nowy harmonogram odbioru odpadów na miesiące październik-grudzień 2017 jest już dostępny w zakładce –ODPADY HARMONOGRAM

***********

20.09.2017

PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018


W tym roku do podziału jest  32.202,06 zł. Na zebraniu będziemy dyskutować na jakie cele
w roku 2018 będzie rozdysponowany. Na pewno rozmowy będą dotyczyły placu zabaw, organizacji imprez  typu Dożynki, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Matki itp.
Jeżeli masz jakieś pomysły jak można rozdzielić te pieniądze i chcesz pomóc
w organizowaniu imprez dla mieszkańców Pieszkowa to serdecznie zapraszamy. Zebranie odbędzie się we wtorek 26.09.2017 o godz. 18.00.

Możesz także wysłać do nas maila na adres biuro@pieszkow.pl ze swoimi uwagami
i propozycjami, które na pewno zostaną przedstawione do dyskusji Radzie Sołeckiej
i mieszkańcom na zebraniu.

***********

14.09.2017

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE


Osoby po 65. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Będą one realizowane w przychodniach w Siedlcach, Miłoradzicach, Raszówce i Szklarach Górnych, a także w Lubinie: w Medicusie przy ul. Armii Krajowej i Leśnej oraz w Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Słonecznej.

Zważywszy na fakt, że właśnie wśród seniorów grypa może zakończyć się w niekorzystny, czasem wręcz najbardziej dramatyczny sposób, a szczepienie jest skuteczną i bezpieczną metodą uniknięcia takich konsekwencji, zaleca się, aby każda osoba, która ukończyła 50. rok życia, zaszczepiła się przeciwko grypie w sezonie jej występowania.

Bezpłatne szczepienia na terenie Gminy Lubin finansowane są ze środków Powiatu Lubińskiego. Program realizowany będzie do 20 grudnia 2017 r.

źródło: ug.lubin

***********

12.09.2017

ŚWIĘTO PLONÓW 2017


Fajna atmosfera, pogoda dopisała. Dożynki 2017 za nami. Przygotowania do nich na dobre rozpoczęły się dzień wcześniej. Na świetlicy kończyło się podłączanie świateł dyskotekowych, a na zewnątrz dekorowanie oraz rozkładanie namiotu. W sobotę 09.09.2017 od godziny 18.00 na gości czekały już gorące kiełbaski z grila i wspaniała pogoda, która spowodowała,
że zabawa taneczna rozpoczęła się prawie z godzinnym opóźnieniem, ponieważ większość uczestników wolała bawić się na zewnątrz.

***********

30.08.2017

DOŻYNKI 2017


Dożynki odbędą się 09.09.2017 na terenie przy świetlicy. Początek o godzinie 18.00.
Tradycyjnie już na początku będzie można zjeść kiełbaskę z grila, a od godziny 20.00 przewidziana jest wspólna zabawa w świetlicy. W tym roku będziemy się bawili przy muzyce mechanicznej.

***********

27.08.2017

ODPUST W KOŚCIELE WRAZ Z MSZĄ DOŻYNKOWĄ


W sobotę 26.08.2017 w naszym kościele odbyło się Nabożeństwo Odpustowe wraz z mszą dziękczynną za zebrane w tym roku plony.  Po mszy na jej uczestników przed kościołem czekał poczęstunek. Był gorący bigos i kiełbaski z grila. Nie zabrakło również domowych wypieków. Wszystko to zostało przygotowane przez grupę parafian, a fundusze na ten cel pochodziły ze zbiórki, która przez ostatnie dwie niedziele była przeprowadzana po mszy świętej przez Radę Parafialną.
Jeżeli spodobała się Państwu taka forma odpustu i uważacie, że warto by było ją powtórzyć
w przyszłym roku to napiszcie o tym do nas. Wasze spostrzeżenia i uwagi na ten temat będą dla nas cennymi wskazówkami. (adres mailowy w zakładce KONTAKT)

***********

18.08.2017

DOŻYNKI W PIESZKOWIE


Udało się dowiedzieć, że w tym roku dożynki odbędą się prawdopodobnie w dniu 09.09.2017. Na razie nic więcej na ten temat nie można napisać. Jeżeli zostanie ustalona konkretna data
i program dożynek, to informacja na ten temat zostanie zamieszczona na naszej stronie

***********

14.08.2017

SZCZEPIENIE ZWIERZĄT PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE  W PIESZKOWIE


Dnia 18.08.2017
w godz. 16.00-17.30

Koło sklepu odbędzie się szczepienie zwierząt przeciw wściekliźnie.

Koszt szczepienia 25 zł

***********

07.08..2017

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI NA ZAKUP BILETÓW AUTOBUSOWYCH


W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym oraz upływem ważności biletów na powiatową komunikację publiczną informujemy, że uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie Gminy Lubin mogą już składać wnioski na objęcie ich Lokalnym Programem Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Lubin.

Wnioski można składać w terminie do 07.09.2017

1) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń – wnioski dotyczące uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez Gminę lub Miasto Lubin

2) w Urzędzie Gminy w Lubinie w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
(ul. Władysława Łokietka 6a pok. nr 3) – wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych których organem prowadzącym nie jest Gmina lub Miasto Lubin.

Za uczniów do 18 roku życia, wnioski składają rodzice lub ustanowieni opiekunowie prawni albo kurator ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Wnioski można pobrać również w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz poniżej

Załącznik nr 1 – wniosek dla uczniów szkół gminnych

Załącznik nr 2 – wniosek dla uczniów niepełnoletnich

Załącznik nr 3 – wniosek dla uczniów pełnoletnich

***********

03.08.2017

DOFINANSUJĄ WYMIANĘ PIECÓW


O g ł o s z e n i e

o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na likwidacji tradycyjnych pieców węglowych stanowiących jedyne czynne źródło ogrzewania na:
1. ogrzewanie elektryczne,
2. olejowe lub gazowe, ogrzewanie węglowe lub peletowe, (wyłącznie kotły z automatycznym podajnikiem o sprawności min. 80%),
3. pompy ciepła.

Dotacja dotyczy wyłącznie budynków istniejących, w których na dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy.

Więcej informacji pod adresem:http://www.ug.lubin.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-likwidacje-wysokoemisyjnych-piecow-weglowych/

***********

02.08..2017

500+ NABÓR WNIOSKÓW


Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. są wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w sprawie ustalenia prawa do:

    • świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+
    • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
    • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Wnioski można składać :

OSOBIŚCIE w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach – Księginice 14 w pokoju 103 w godzinach:

7:30 – 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek)
8:00 – 16:30 (wtorek)
7:30 – 15:00 (piątek)

Za pomocą E-WNIOSKÓW – Empatia, PUE-ZUS, Bankowość Elektroniczna, Epuap

Za pośrednictwem poczty na papierowym formularzu wniosku przesłanego na adres tutejszego Ośrodka.

DRUKI:

w formie papierowej dostępne są w siedzibie GOPS Księginice,

na stronie Ośrodka http://bip.gops.lubin.pl/

oraz do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

***********

01.08..2017

NOWE URZĄDZENIA NA PLACU ZABAW


Część mieszkańców, głównie Pieszkowa górnego zapewne zauważyła już, że na placu zabaw pojawiły się nowe urządzenia dla dzieci.Kilka miesięcy temu pojawiła się mała wiata,
a w ubiegłym tygodniu huśtawka oraz zjeżdżalnia (zdjęcia w zakładce PLAC ZABAW)

Wcześniej jednak zdemontowano starą huśtawkę, oraz domek tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Elementy drewniane z których wykonane były urządzenia przegniły
i spróchniały.

Całości inwestycji została zrealizowana z pieniędzy pochodzących z funduszu sołeckiego na rok 2016 i 2017.

Chciałbym przypomnieć, że już niedługo po raz kolejny, my mieszkańcy Pieszkowa zajmiemy się podziałem funduszu sołeckiego na rok 2018.

***********

28.07.2017

PIELGRZYMI W PIESZKOWIE


Po rocznej przerwie pielgrzymi ponownie wrócili do Pieszkowa. W dniu dzisiejszym gościliśmy pierwszą grupę pieszej pielgrzymki Diecezji Legnickiej, która wyszła w dniu 27.07.2017
z Polkowic. Noc spędzili w Lubinie, gdzie dołączyli do nich także pielgrzymi z Lubina i jako jedna grupa wyruszyli do Legnicy z przystankiem właśnie w Pieszkowie. Jak zwykle grupa naszych mieszkańców nie zawiodła. Do Częstochowy pielgrzymi dotrą 07.08.2017. Jest to już XXV jubileuszowa pielgrzymka piesza z Legnicy na Jasną Górę

Galeria zdjęć

***********

17.07.2017

NOWY REGULAMIN PSZOK


W związku z przejęciem gospodarowania odpadami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin publikujemy aktualny regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz oświadczenie . Nowy operator nie powoduje zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu PSZOK. Mieszkańcy Gminy Lubin nadal mogą przywozić odpady do punktu przy ul. Zielonej 1 w Lubinie.

***********

07.07.2017

NOWE  ZAKUPY DO ŚWIETLICY


W zeszłym roku ze środków funduszu sołeckiego został zakupiony do naszej świetlicy ekran
i projektor multimedialny. W tym roku z funduszu  zakupiliśmy laptopa, oraz oświetlenie dyskotekowe, które na pewno przyda się podczas imprez organizowanych przez sołectwo
i mieszkańców.

Oświetlenie zostało już częściowo zamontowane. Środki na podłączenie oświetlenia wygospodarowane specjalnie na ten cel i zapisane w budżecie na ten rok, od dawna są do odebrania w Ośrodku Kultury Gminy Lubin. Niestety zrealizować to zlecenie może tylko sołtys. Czekamy więc cierpliwie 

***********

04.07.2017

SZEROKOPASMOWY INTERNET W GMINIE LUBIN


Jeszcze w tym roku w Gminie Lubin ma ruszyć budowa szerokopasmowego Internetu. Nowoczesną i szybką siecią światłowodową – w pierwszym etapie – ma zostać objętych 20 miejscowości Gminy Lubin. Docelowo chcielibyśmy szerokopasmowym internetem objąć całą gminę. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są z Urzędem Komunikacji Elektronicznej – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej – to projekt realizowany z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Planowana do zbudowania infrastruktura będzie obejmowała swoim zasięgiem zabudowę jednorodzinną na terenach gdzie obecnie nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do internetu (internet, telewizja, telefon).

Światłowody będą doprowadzone nieodpłatnie do domów, jeśli taka będzie wola właściciela nieruchomości, jeśli natomiast nie będzie tym zainteresowany, wyłącznie granicy działki.

Prace związane z budową światłowodu rozpoczęły się już w ośmiu miejscowościach Gminy Lubin w: Goli, Księginicach, Składowicach, Chróstniku, Karczowiskach, Krzeczynie Wielkim, Raszówce i Wiercieniu.

źródło: UG. Lubin

***********

01.07.2017

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE OŁTARZA W OSIEKU


W dniu 14.06.2017 w kościele parafialnym w Osieku miało miejsce odsłonięcie rekonstrukcji gotyckiego ołtarza „Tryptyk Świętych Dziewic”. Dzień później natomiast odbyło się poświęcenie ołtarza połączone z procesją Bożego Ciała. Grzecznościowo udostępniamy galerię ze zdjęciami na naszej stronie.

Galeria zdjęć

***********

26.06.2017

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA ZA NAMI


W tym roku festyn z okazji dnia dziecka odbył się dopiero 25.06.2017. Zapewne to, że dzień ten był pierwszym dniem wakacji spowodowało, że tak niewielu naszych najmłodszych mieszkańców wzięło udział w grach i zabawach przygotowanych dla nich w tym dniu.

Galeria zdjęć

***********

21.06.2017

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA


Festyn odbędzie się dnia 25.06.2017 (niedziela) o godz.15.00 na placu zabaw.

*********** 

20.06.2017

DRUŻYNA  Z PIESZKOWA NA II GMINNYM RAJDZIE ROWEROWYM


17 osób z Pieszkowa przejechało trasę 35 km z metą w Gorzelinie. Droga jaką przebyła drużyna z Pieszkowa biegła przez:
Pieszków – Osiek – Chróstnik – Krzeczyn Wielki – Górzyce – Bolanów – Zimną Wodę – Karczowiska – Gorzelin.

Nasi mieszkańcy wyruszyli w drogę o godz. 11.00, a na metę w Gorzelinie dotarli o godz.15.00.

Zmagania drużyny z Pieszkowa można obejrzeć na filmie poniżej.

DZIĘKUJĘ ZA PRZYSŁANIE MATERIAŁU.
PRZYPOMINAM, ŻE MOŻECIE NAM WYSYŁAĆ ZDJĘCIA, FILMY itp.,
A MY POSTARAMY SIĘ OPUBLIKOWAĆ JE NA NASZEJ STRONIE.

***********

19.06.2017

WIZYTA MISJONARZA z ARGENTYNY WZBOGACONA KONCERTEM NASZYCH MIESZKAŃCÓW

 


Na zaproszenie księdza proboszcza Wojciecha Skowrona w niedzielę na mszy świętej gościliśmy salezjanina księdza Andrzeja Witowskiego, który obecnie pełni misję w Argentynie. Obecni w kościele mogli się dowiedzieć naprawdę bardzo ciekawych rzeczy o życiu mieszkańców, oraz tego w jaki sposób salezjanie prowadzący tam misje wpływają na postrzeganie wiary przez tubylców.

Podczas mszy swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali nam nasi młodsi mieszkańcy Pieszkowa wraz ze swoim nauczycielem. Na gitarach grały i śpiewały uczennice Pana Krzysztofa Węgrzyna: Wiktoria Trela i Klaudia Jędrak. Zespół uzupełniała Renata Jędrak – śpiew i Oliwia Sypeń z Lubina grająca na skrzypcach. A wspomagał je, grając także na gitarze Pan Krzysztof Węgrzyn. Naprawdę warto było przyjść, żeby to usłyszeć i zobaczyć.

Galeria zdjęć

***********

13.06.2017

NOWY PARKING PRZY KOŚCIELE


Na terenach przyległych do kościoła powstał nowy parking. Wjeżdża się na niego z drogi łączącej Pieszków z Raszową. Przejście do kościoła możliwe jest przez bramkę w ogrodzeniu.

***********

09.06.2017

DARMOWE WiFi w PIESZKOWIE


Miło mi poinformować, że uruchomiony został bezpłatny punkt dostępu do internetu dla mieszkańców Pieszkowa.
Swoim zasięgiem obejmuje teren świetlicy i tereny przyległe do świetlicy. W zależności od modelu telefonu i warunków atmosferycznych istnieje możliwość korzystania z internetu nawet za nowym przystankiem autobusowym kierując się w stronę sklepu.
Bez problemu możliwe jest korzystania z sieci w okolicach nowego przystanku. Problemy
z odbiorem, co wykazały przeprowadzone próby mogą mieć użytkownicy starszych telefonów.
Zakłócenia w dostępie do internetu będą miały także osoby siedząc w środku starego przystanku ze względu na to, że jest on metalowy.

NAZWA SIECI – SWIETLICA Wifi

Bezpłatny dostęp do internetu dla mieszkańców Pieszkowa jest możliwy dzięki sfinansowaniu
z funduszu sołeckiego.
Jednocześnie prosi się o rozważne korzystanie z tej możliwości. Bezpłatny dostęp nie oznacza, że każdy kto zaloguje się  do niego jest bezimienny i nie może zostać zidentyfikowany.
Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś pytania bądź uwagi do uruchomionej usługi to proszę pisać na adres mailowy podany w zakładce KONTAKT

MJ

***********

08.06.2017

ANIOŁY KULTURY Z PIESZKOWA


Dwie osoby z Pieszkowa zostały wyróżnione w II edycji plebiscytu ANIOŁY KULTURY GMINY LUBIN. Wyróżnienia zostały przyznane za twórczość artystyczną i wyjątkowy wkład w rozwój kultury naszej gminy w ramach Dni Kultury Gminnej. Podczas uroczystej gali, w świetlicy wiejskiej w Oborze dyplomy odebrali Pani Emilia Wyrębska i Pan Krzysztof Węgrzyn. Pani Emilia była nominowana w kategorii LITERATURA, FILM, TEATR, a Pan Krzysztof w kategorii RĘKODZIEŁO.

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się namówić Panią Emilię i Pana Krzysztofa
do zaprezentowania mieszkańcom Pieszkowa swoich dzieł na naszej stronie.

***********

07.06.2017

ZAPRASZAMY NA OBCHODY DNIA BRATA ALBERTA***********

05.06.2017

PODZIĘKOWANIA OD BURMISTRZA ŚWIEBODZICPodziękowania dla mieszkańców Pieszkowa, Osieka i Kłopotowa burmistrz Świebodzic przesłał  na ręce księdza proboszcza za przekazaną pomoc pieniężną dla poszkodowanych
w wybuchu, który miał tam miejsce. Pieniądze w kwocie około 2500 zł pochodziły od mieszkańców parafii i zostały zebrane podczas nabożeństw odbywających się w czasie Świąt Wielkanocnych.

***********

04.06.2017

ZMIANY W ROZKŁADZIE NABOŻEŃSTW w KOŚCIELE w PIESZKOWIE


W związku z odbywającymi się w czerwcu I komuniami dzieci z parafii w Osieku, oraz
z obchodami święta Bożego Ciała zmianie uległ rozkład nabożeństw na najbliższe 2 tygodnie.

Sobota 10 czerwca
18.00 – Msza święta z liturgią z Niedzieli Trójcy Świętej.
W NIEDZIELĘ NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ.

Czwartek 15 czerwca BOŻE CIAŁO
Msza święta o godz. 9.30

Sobota 17 czerwca
9.30 Spowiedź przed I komunią dla dzieci i ich rodzin

Niedziela 18 czerwca
11.00 – I Komunia święta dzieci
15.00 – Msza święta dla parafian

***********

04.06.2017

NOWA LOKALIZACJA GIMNAZJUM GMINNEGO


Od 1 września 2017 uczniowie z gminy Lubin będą uczyć się w nowym miejscu. Gmina Lubin kupiła budynek przy ul. Księcia Ludwika. Dawniej w tym miejscu mieściła się „budowlanka”
i Dom Kultury „ŻURAW”. Od 1 września mieścić się tam będzie gminne gimnazjum, a później także urząd gminy, gminne przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek kultury oraz Punkt Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

***********

01.06.2017

1 CZERWCA – DZIEŃ DZIECKA


Udało się ustalić, na razie nieoficjalnie, że w tym roku impreza z okazji Dnia Dziecka
w Pieszkowie prawdopodobnie odbędzie się 24.06.2017 (sobota)

Jeżeli będzie ustalony już konkretny termin to informacja znajdzie się na naszej stronie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie będzie to środek wakacji

 

***********

26.05.2017

26.05 – DZIEŃ MATKI


Wszystkim Mamom
z okazji ich Święta życzymy
Spełnienia marzeń
Chwil wytchnienia
Słonecznych uśmiechów
Radości z życia

***********

10.05.2017

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – PRZYPOMNIENIE


13.05.2017 SOBOTA – PARKING PRZY ŚWIETLICY

Na miejsce zbiórki będzie można przynieść wszystkie przedmioty zawierające elementy elektryczne i elektroniczne, oraz pochodzące z gospodarstw domowych: stoły, szafy, krzesła, sofy, a także dywany, wózki dziecięce, materace, rowery i zabawki dużych rozmiarów. Zostawić będzie można także wanny, drzwi, umywalki, muszle toaletowe, itp.

W ramach prowadzonej zbiórki nie będzie można jednak zostawić odpadów remontowo-budowlanych, opon, części samochodowych, odpadów zielonych, odpadów zmieszanych oraz odpadów odbieranych z posesji w systemie workowym (papier, szkło, plastik, odpady biodergadowalne). Nie będzie można także przynieść odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej.

źródło: UG. Lubin

***********

25.04.2017

DZIEŃ ZDROWIA W OSIEKU TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW PIESZKOWA


W związku z obchodami Dnia Zdrowia, w najbliższy czwartek tj. 27.04 na świetlicy w Osieku będzie okazja, aby się bezpłatnie przebadać. Każdy, kto przyjdzie w tym dniu będzie mógł sprawdzić poziomu cukru we krwi, ciśnienie tętnicze, a także poddać się badaniu spirometrii oraz dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej. Badania organizowane są przez Miedziowe Centrum Zdrowia. Dodatkowo, w planie są także indywidualne konsultacje z dietetykiem.

Akcja odbędzie się w godzinach 8.45 – 12.00

***********

25.04.2017

DUŻE DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ OKIEN W KOŚCIELE – SPROSTOWANIE


W dniu 31.03.2017 zamieściłem informację o dofinansowaniu do wymiany stolarki w naszym kościele. Wynikało z niej, że Radni Gminy Lubin wsparli inwestycję kwotą 70 tys zł. pomimo, że w złożonym wniosku była kwota mniejsza niż przyznane 70 tys zł.

Z informacji uzyskanych od księdza proboszcza wynika, że kwota o jaką wnioskował ksiądz była jednak większą niż przyznane 70 tys zł. Całość zadania wyniesie około 120 tys zł.
70 tys zł. pochodzić będzie z dofinansowania przez Urząd Gminy, a pozostałe 50 tys zł
z budżetu Parafii bądź jeżeli się uda to z innej dotacji.

***********

07.04.2017

SADZIMY DRZEWKA PRZED KOŚCIOŁEM


Wczoraj, pomimo nie najlepszej pogody grupa mieszkańców Pieszkowa wraz z księdzem proboszczem sadziła przed kościołem drzewka. Razem posadzonych zostało 46 drzewek.
24 sztuki iglaków i 22 sztuki liściastych. Sadzonki zostały podarowane parafii przez jedną z firm farmaceutycznych z Lubina.

galeria zdjęć znajduje się w zakładce – NASZ KOŚCIÓŁ/PRACE PRZY KOŚCIELE –

***********

06.04.2017

PROGRAM 500+ W GMINIE LUBIN


 

1312 dzieci z Gminy Lubin skorzystało w ciągu ostatniego roku z rządowego Programu Rodzina 500 plus. Wypłacono z tego tytułu blisko 8, 4 mln zł.

Realizacja „świadczeń 500+” spowodowała skokowy wzrost w liczbie urodzeń dzieci.
W kwietniu 2016 roku wypłacono 1384 świadczenia, natomiast w miesiącu marcu 2017 roku 1433 świadczenia. W tym okresie  głównie związku z ukończeniem 18 roku, bądź zmianą miejsca zamieszkania zaprzestano wypłatę 100 świadczeń.

Obecnie przyjmowanych jest średnio 20 wniosków miesięcznie. Zgłaszają się osoby, które podjęły, bądź utraciły zatrudnienie. Ma to wpływ na przyznane już świadczenie i konieczność ponownego przeliczenia dochodu. Tym samym ustalenie dalszego prawa do świadczenia.

Bieżący okres zasiłkowy kończy się dnia 30 września 2017r i do tej daty (poza wyjątkami np. ukończenie przez dziecko 18 roku życia) przyznane jest świadczenie. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

***********

01.04.2017

MILION ZŁOTYCH W KOLEKTURZE W PIESZKOWIE – AKTUALIZACJA

 


Wiemy już kto poprawnie wytypował szczęśliwe liczby.
Niespełna tydzień temu zainstalowano urządzenie umożliwiające przyjmowanie kuponów LOTTO w naszym sklepie w Pieszkowie, a już padła wygrana w wysokości 1 mln zł. Losowanie odbyło się w czwartek, a zakład postawiono w kategorii LOTTO PLUS w systemie chybił trafił. Szczęśliwe liczby to 1, 17, 23, 30, 35, 45.

Nie wiadomo czy wyżej wymienione liczby znajdują się na kuponie kogoś, kto przejeżdżał przez Pieszków, czy do gracza, który mieszka u nas lub w okolicy. Warto jednak, żeby każda osoba, która zagrała w punkcie LOTTO w Pieszkowie (Sklep „DARIO”) sprawdziła swój kupon.

To pierwsza wygrana w takiej wysokości w kolekturze w Pieszkowie i mam nadzieję, że nie ostatnia.

Tak cieszył się z wygranej mieszkaniec Pieszkowa – galeria zdjęć

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCY

***********

archiwum aktualności